Reouveti Lekol 2021

2021-2022 - Your Time to Shine - 威尼斯官方网站登录 - Student in Fire Academy; Student writing with a pencil; Student playing football

Bon Retou Lekol

Estaf Distri Lekòl Rejyon棕榈滩la kontan akeyi nouvo ak ansyen elèv yo nan yon lòt ane lekòl. 所以说pwomèt anpil opòtinite我要去看看elèv yo. Paj entènèt sa a gen enfòmasyon itil pou elèv ak paran ki ap准备nouvo ane lekòl laL Li bay tou Pwotokòl pou Ane Lekòl 2021-2022 an.

Paran ak elèv ki fèk我将在这个地区访问 Sant Akèy Distri a. 在这里你可以苍白plizyè在这里你可以在这里,在这里你可以在这里.

Sant Dakèy la nan 3300 West Forest Hill Boulevard, Bilding E, Sal # 4, 西棕榈滩, Fl 33406. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele oswa imèl 哈维尔Ortolaza.

  Sa ou Bezwen Konnen  Resous

巩固佛罗里达的标志

FortifyFL se yon Ap ki pèmèt ou enstantaneman rapòte menas ak aktiite sispèk湾耳石法律基konsène溜溜溜溜. 

父母大学
巴兰Inivesite砰
你需要你的钱patnè我需要你的钱. 

PBCSD学校警徽
Aprann kijan 波利斯区副市长Lekòl Rejyon棕榈滩 La ap kenbe elèv, estaf, ak lekòl yo ansekirite.

搜索
威尼斯官方网站登录
http://www.facebook.com/PBCSD/
http://www.instagram.com/pbcsd/
http://twitter.com/pbcsd
http://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA